Ansök till skolan idag!

Vill du gå på en skola med dans på schemat?

Vi antar elever i årskurs 4-9 till vår elitutbildning i dans en gång varje år. Du behöver inte ha dansat tidigare för att ansöka till Svenska Balettskolan i Göteborg. För läsåret 2017/2018 ska ansökan ska vara inne senast 26 januari 2017. Det är Skolverket som tar emot din ansökan.

Svenska Balettskolan är en kommunal grundskola med regeringsuppdraget att utbilda dansare för de svenska och internationella scenerna.

Har du frågor om Svenska Balettskolan i Göteborg är du välkommen att kontakta oss på telefon 031-366 81 68 (telefontid 8-15) för ett samtal eller ett personligt besök på skolan. Du kan också maila till oss på svenska.balettskolan@nh.goteborg.se

Du hittar vägledning för ansökan på Skolverkets webbplats

› Ansökan till årskurs 4

 

› Ansökan till årskurs 5 och 6

› Ansökan till årskurs 7

› Ansökan till årskurs 8 och 9

Ansökan skickas till
Skolverket, Rådet för dansarutbildning
106 20 Stockholm.

Elev-år-4-Ht-12-Foto-MyfotoseFärdighetsprov

För att antas till den förberedande dansarutbildningen i årskurs 4-9 krävs ett godkänt färdighetsprov i dans inför jury och en godkänd hälsoundersökning. För läsåret 2017/2018 ska ansökan ska vara inne senast 26 januari 2017. Färdighetsprov äger rum den 10 – 16 mars 2017.

Alla sökande måste göra färdighetsprov i dans. Det sker som danslektioner, ledda av pedagoger framför en jury. Juryn bedömer de sökande enligt Skolverkets bedömningsgrunder för färdighetsprov i dans:

› dansteknik,
› dansgestaltning/konstnärlighet,
› musikalitet/rytmkänsla,
› fokusering på uppgifter,
› fysiska förutsättningar och
› helhetsbedömning.

 

Hälsoundersökning

Alla sökande som klarar det sista färdighetsprovet (slutprovet) genomgår en hälsoundersökning. Syftet är att säkerställa att den sökande kan genomföra utbildningen utan uppenbar risk för skador. Hälsoundersökningen innehåller både en ortopedisk och en allmänmedicinsk bedömning.

Antagningsprocessen

Rådet för dansarutbildning ansvarar för antagningen. Rådet utser även de juryer som ska bedöma färdighetsproven. Beslut om antagning går inte att överklaga.

Så här går antagningsprocessen till:

 1. Sökandes vårdnadshavare skickar in en ansökan via Skolverkets webbplats.
 2. Sökande blir kallad till färdighetsprov på den ort där skolan finns (Göteborg, Piteå eller Stockholm).
 3. Färdighetsproven genomförs på respektive ort.
 4. Sökande som blivit godkända i färdighetsproven genomför hälsoundersökningen.
 5. Den 6 april 2017 beslutar Rådet för dansarutbildning om antagning. Vårdnadshavarna får efter det ett brev med besked. Observera att sökande som blivit antagna måste svara på antagningsbeskedet senast det datum som anges i antagningsbeskedet.
 6. Om det finns utrymme för reserver kontaktas aktuella sökande.
 7. Efter antagningen skickas uppgifterna om de antagna till respektive skola. Därefter är det skolan och dess huvudman som är ansvariga för kontakten med elever och vårdnadshavare, inte Skolverket.

Sista ansökningsdag

Sökande som vill börja dansarutbildningen höstterminen 2017 behöver göra sin ansökan senast torsdagen den 26 januari. Efter det datumet kan inga ansökningar tas emot.

 

Mer information om dansarutbildningen på Skolverkets webbplats

 

Nyheter om antagningen

 • Ansök senast 26 januari 2017 för läsåret 2017/2018

  Ansök senast 26 januari 2017 för läsåret 2017/2018

  På Svenska Balettskolan i Göteborg får du en dansutbildning av högsta internationella klass i modern nutida dans, klassisk balett, jazz, scenisk folkdans och dansgestaltning. Du har också scenisk gestaltning (drama) och akrobatik på schemat, tillsammans med grundskolans teoretiska ämnen. Vi antar …Läs mer »

 • Öppet hus och pröva på

  Öppet hus och pröva på

  14 & 21 JANUARI – Alla är välkomna att besöka oss för att få mer information och för att prova på att dansa här på skolan. Öppet hus 14 januari 2017 Pröva på 21 januari 2017 Anmäl dig på svenska.balettskolan@nh.goteborg.se På …Läs mer »

 • Frågor och svar

  Frågor och svar

  Måste man ha dansat innan för att börja i årskurs 4? Nej, det finns inga krav på tidigare danserfarenhet när du söker till årskurs 4 men kan krävas till övriga årskurser. Hur går antagningsproven till? Antagningsproven eller färdighetsproven som dom …Läs mer »

 • Hur är det att börja i åk 4 på Svenska Balettskolan?

  Hur är det att börja i åk 4 på Svenska Balettskolan?

  Här berättar en klass i åk 4 om hur de upplevde att söka till skolan och om hur deras skoldag ser ut. Skoldagen på Svenska Balettskolan startar alltid med balett. ”Klockan 8 på morgonen ska vi vara ombytta, ha gjort …Läs mer »

Pin It on Pinterest

Share This