Lovande ledarduo

Lovande ledarduo

7:e mars 2018 – Danstidningen blickar framåt tillsammans med Svenska Balettskolans konstnärliga chef, Sebastian Michanek och nya rektorn, Johan Holmberg. De båda ser mycket positivt på skolans framtid och hoppas på att kunna utbilda rekordmånga unga dansare....
Framgångsrika danselever på Svenska Balettskolan i Göteborg

Framgångsrika danselever på Svenska Balettskolan i Göteborg

12 juni 2017 – Dansportalen skriver om skolans balettföreställning på Lorensbergsteatern och har intervjuat skolans elever Mattheus Bäckström och Jack Hartill som fått erbjudanden att fortsätta sin dansarutbildning efter åk 9 vid Royal Ballet School i London...

Pin It on Pinterest