Teoripersonal

Grundskolan - Svenska Balettskolan

Här presenteras skolans administration och teoripersonal.

Administration

Teorilärare

Elevhälsa

För skolans danspersonal klicka här

ADMINISTRATION

Johan Holmberg

Rektor

Markus Hallman

Intendent

Karin Larsson

Administratör

Även följande personal arbetar på skolan:

Inga Blom

Administratör

Patrik Eriksson

Vaktmästare

 

TEORILÄRARE

Ann-Louise Jaldehag

Arbetslagsledare och förstelärare för de teoretiska ämnena samt lärare i engelska

Jag blev lärare för att jag ville arbeta med människor. Det är både inspirerande och en utmaning att arbeta på Svenska Balettskolan. Våra elever har stor motivation i allt de gör.

Ann-Louise Jaldehag har undervisat i engelska och textilslöjd sedan 1994. Idag undervisar Ann-Louise danseleverna i engelska och är arbetslagsledare för skolans teorilärare och förstelärare för de teoretiska ämnena.

Afsaneh Fatigh

Lärare i mattematik, teknik, fysik, kemi och biologi

Lina Wolving

Lärare i svenska, samhälls- och religonskunskap, geografi och historia

 

Ninos Gorial

Mellanstadielärare

Även följande lärare undervisar på skolan:

Manfred Reinisch

Lärare i tyska

Sabine Attié

Lärare i franska

Markus Esbjörnsson

Lärare i spanska

Anna De Oliveira

Lärare i hem- och konsumentkunskap

Ida Bergenholtz

Lärare i musik

ELEVHÄLSA

Ridwana Yahaya

Skolkurator (startar 15 januari 2018)

Jessika Ax

Speciallärare (startar 21 februari 2018)

Även följande personer sitter i skolans elevhälsoteam

Johan Holmberg

Rektor

Sebastian Michanek

Konstnärlig chef

Peyman Einbeigi

Leg. fysioterapeut

Annette Dehn Eriksson

Skolsköterska

Petra Tarnow Håkansson

Leg. Psykolog

Porträttfoto personal: Emmy Jonsson
Rubrikfoto teorilärare och elevhälsa: Emmy Jonsson

Pin It on Pinterest

Share This