Möt lärare, elever och föräldrar och få information om hur en skoldag ser ut på Svenska Balettskolan

10.00 – 10.40 ”Pröva på” danslektion

10.45 – 11.00 Uppvisning med elever från Svenska Balettskolan

11.00 – 11.20    Informationsmöte

12.00 – 12.40   ”Pröva på” danslektion

12.45 – 13.00    Uppvisning med elever från Svenska Balettskolan

13.00 – 13.20 Informationsmöte