Möt ledarduon för Svenska Balettskolan

Sedan början av 2018 leds Svenska Balettskolan av ett team. Rektor Johan Holmberg och konstnärliga chefen Sebastian Michanek arbetar tätt tillsammans. Samtidigt tycker de att det är bra att särskilja rektor och konstnärlig chef. Ledningen behöver både skolperspektivet och dansperspektivet och det är svårt att leverera båda på den nivå som krävs. 

För Johan innebär jobbet på Svenska Balettskolan att komma in i en ny värld. 

– Jag har gått från noll koll till att förstå mer och mer. Att vara rektor för balett­skolan är jätteroligt, superspännande, utmanande, komplext och svårt. Det är en annorlunda miljö, som man inte hittar någon annanstans i skolvärlden. Jag visste ingenting om den innan jag kom hit, hade på min höjd varit på någon dansföreställning. Det är bra att jag har Sebastian och hans kompetens, berättar Johan.

Sebastian är också nöjd.

– Det fungerar bra att ha en rektor som inte har dansbakgrund, men som är intresserad av den utbildning vi driver, säger han.

– Det stora dilemmat är att skapa en elitutbildning och samtidigt driva grundskolan. Vilket ben står vi på? Konflikten är brist på tid, det är nästan omöjligt att få ihop allt. Skolpersonalen vill mycket, men vi behöver balansera, säger Johan. Och Sebastian håller med. 

– Johan håller igen mig och jag behöver hålla igen elever och lärare.

– Vi arbetar utifrån elevperspektivet, hur kan vi få så mycket dans som möjligt samtidigt som eleverna ska klara den traditionella utbildningen? Det handlar om blod, svett och tårar och det är viktigt att man vet om det när man går här. Det är inte en utbildning för alla. Vill man inte satsa finns det möjligheter till dans på annat sätt, säger Johan.

Elit är ett nyckelord som har vållat debatt. Hur ser ni på det?

– Man måste problematisera ett sådant ord. Men, vi har ett uppdrag. Regeringen har bestämt att det här är en konstart som samhället vill ha. Om vi ska kunna utbilda till en så hög nivå att eleverna i framtiden kan få jobb, krävs en elit, säger Johan.

Svenska Balettskolan ingår i ett internationellt nätverk med andra skolor. I Nordic Seminar samlas nordiska elever, lärare och ackompanjatörer för träning och utbyte. 2018 möts alla på Operan i Oslo. Fotograf Jörg Wiesner.

Är baletteleverna mer fogliga än elever i allmänhet?

– Ja, man fostras in i den kultur som råder i en balettsal. Men det är klart att vi har elever som utmanar strukturerna också, säger Johan

– Men jämfört med dansskolor ute i Europa har vi inte samma hierarki. Vi för en kontinuerlig dialog med eleverna och anpassar oss hela tiden, inflikar Sebastian.

Ledarteamet har också valt att låta psykologistudenter undersöka hur eleverna upplever sin arbetsmiljö. Det är ett sätt för de unga att komma till tals. Resultaten av undersökningen ska kontinuerligt följas upp.

Och hur är relationen till föräld­rarna?

– Jag har inte märkt att det är värre än på andra skolor. Min uppfattning är att vi har en föräldraförening som jobbar med oss, stöttar och hjälper. Det finns alltid utmaningar, men oftast en grundförståelse, menar Johan.

Det uppsökande arbetet är en del i skolans vardag. Cirkusbaletten, här Artur Gnutek och Sebastian Michanek med elever, väcker intresse för utbildningen.

Sebastian drar paralleller till idrottsföräldrar. 

– De vill driva på och har ett genuint intresse för det barnen gör. Föräldrar kan vara mer tävlingsinriktade än vad vi eller barnen är. De kan också ha svårt att förstå vad utbildningen går ut på och vad som krävs.

Balettskolan är mycket efterfrågad utifrån, både skolor och andra verksamheter i Göteborg och runt om i regionen vill att eleverna ska komma på besök och delta i alla möjliga arrangemang. Cirkusbaletten, där eleverna dansar och sedan berättar om skolan, är populär. Det är ett intresse som ledarduon vill ta vara på. Att sprida kännedom om skolan kan leda till ett bredare och ökat antal sökande, precis vad som behövs för att hitta talanger till den här elitsatsningen.

Öppet hus på skolan, prova-på-dagar och inskolning av barn som vill söka till utbildningen, är andra sätt att öka intresset.

Balettskolan behöver fler, större och mer ändamålsenliga salar. Diskussionen om lokalerna är inte ny, men har legat på is i några år. Den ökande tillströmningen av elever aktualiserar behoven. I den bästa av världar önskar de två ledarna att skolan kunde få lokaler i anslutning till den professionella dansvärlden, till exempel Göteborgsoperan. 

– Så vi kunde bygga ihop oss med yrkesvärlden. För atmosfären och kontakt med de sceniska konstformerna. Operan har den dagliga verksamheten, säger Johan.

– Och där finns scener, tillägger Sebastian.

Ledarteamet har tre önskemål för framtiden:

– Fler sökande för att hitta de få talangerna.

– En komplett utbildning, både neråt i åldrarna och uppåt, med gymnasium och högskola, så dansarutbildningen blir en helhet.

– Säkra att skolan håller elitnivån, med individuell satsning på varje elev.

Redaktör: Lis Hellström Svenningson
Foto: Emmy Jonsson

Föregående

Nästa

Pin It on Pinterest