På Svenska Balettskolan får alla elever en egen Mac

Svenska Balettskolan är en grundskola för årskurs 4 – 9. Men här får eleverna också en förberedande elitutbildning i dans. Det ställer stora krav på lärande, effektivitet och utrustning.

Som elev i Svenska Balettskolan läser man alla teoretiska grundskoleämnen för full behörighet till gymnasiet, men enligt en särskild kursplan. Detta för att även kunna ha dans på schemat under en samlad skoldag.

Små klasser

Eleverna går i små kvalitativa klasser där de genom respekt och tillit lär sig att studera effektivt. I dansen lär sig eleverna struktur och disciplin som de drar nytta av i teoriutbildningen. Till sitt stöd har eleverna hjälp av engagerade lärare och personliga mentorer. Strävan är att eleverna ska tillgodogöra sig undervisningen under lektionerna och undvika läxor.

– Vi arbetar utifrån ett elevperspektiv där vi vill få in så mycket dans som möjligt samtidigt som eleverna ska klara den teoretiska utbildningen, säger Johan Holmberg, rektor på Svenska Balettskolan.

Egen Mac

Att gå  i Svenska Balettskolan är kostnadsfritt, men kraven är högt ställda. För att skoldagen ska kunna bli så effektiv som möjligt behöver de även få tillgång till de bästa verktygen. Sedan läsåret 2019/2020 får alla elever en egen bärbar dator. Svenska Balettskolan är en av få skolor i Göteborg som ger eleverna en MacBook Air.

Allt är maxat och “macat” på skolan

– Vi har i uppdrag av Staten att säkra att skolan håller elitnivå, med individuell satsning på varje elev. Då är det en självklarhet att vi ska ge dem de bästa förutsättningarna för att kunna prestera maximalt, säger skolans konstnärlige chef Sebastian Michanek.

På Svenska Balettskolan har såväl elever som lärare och övrig personal egna Macar för att kunna arbeta effektivt både teoretiskt och kreativt.

Välkommen till Öppet Hus med prova-på-dans, Cirkusbaletten och mycket mer.

Läs mer om hur du ansöker till Svenska Balettskolan. Sista ansökningsdag är 2 mars.

Foto: Emmy Jonsson

Föregående

Nästa

Pin It on Pinterest