Så tycker föräldrar om att ha sina barn i Svenska Balettskolan, en grundskola som samtidigt är en elitskola för dans.

READ MORE