Därför presterar elever på Svenska Balettskolan bättre

Fysiskt aktiva barn mår bättre och presterar bättre i skolan. Det är känt från en rad forskningsrapporter. Men på Svenska Balettskolan i Göteborg är det ingen nyhet att barn som tränar dagligen och får rätt support har lättare att koncentrera sig och når bättre resultat i de teoretiska ämnena.

I Skolverkets årliga jämförelse mellan slutbetyg i årskurs nio framgår att den skola som hamnade i topp för andra året i rad bland samtliga kommunala och privata skolor i Göteborg är 70-årsjubilerande Svenska Balettskolan. Genomsnittet för eleverna ligger här på 290,5 poäng, vilket är ett mer än dubbel så högt meritvärde som för skolan med det lägsta genomsnittet.

Dans på skolschemat varje dag

Svenska Balettskolan är en ”vanlig” grundskola, årskurs 4–9, som ger behörighet att söka till samtliga nationella program på gymnasienivå. Men en sak skiljer; förutom teoriämnena ingår även fysisk träning varje dag. På schemat står klassisk balett, modern nutida dans, akrobatik, scenisk folkdans, jazz- och street dance samt drama, pilates och styrketräning. Utbildningen syftar till att ge eleverna de tekniska färdigheter och den konstnärliga uttrycksförmåga som krävs för att kunna bli professionell dansare.

Eleverna lär sig tidigt ta ansvar

För en dansare är det exempelvis självklart att ta eget ansvar, ställa upp för varandra och leverera i rätt tid. Varje projekt (föreställning) har en tydlig deadline som inte kan flyttas fram. Den är t o m tidsatt på minuten – när ridån går upp. Att hålla tider och deadlines, samarbeta och visa respekt är inte alltid lika självklart i andra projekt inom andra organisationer och näringsliv. Denna disciplin har danseleverna med sig vart de än kommer att arbeta i framtiden.

Vinsterna med att röra på sig under varje skoldag är med andra ord många, generella och gigantiska även om resultaten givetvis är individuella. Därför har skolans samsyn kring eleverna och den gemensamma bilden av vart man är på väg större betydelse för deras utveckling.

Sebastian Michanek, foto: Emmy Jonsson

”Att skolans samsyn och fokus från tidig ålder ligger på elevens egen motivation och eget ansvar kombinerat med möjligheten att få röra på sig varje dag är bidragande faktorer till det höga studieresultatet”, säger Sebastian Michanek, konstnärlig chef på Svenska Balettskolan.

De bästa förutsättningarna

Under rektor Johan Holmbergs och Sebastian Michaneks ledning har elevantalet på Svenska Balettskolan vuxit från 60 till närmare 90 elever, en ökning med 50 procent. På sikt vill de kunna erbjuda eleverna gymnasieutbildning. Denna möjlighet finns ännu bara i Stockholm och Oslo.

Johan Holmberg, rektor Svenska Balettskolan. Foto: Emmy Jonsson

Erfarenheter för livet

Med rätt skolning och vilja kan dansintresset alltså leda till ett livsval och möjlighet att även arbeta internationellt. Som 10-åring kan man inte veta om man vill bli dansare, det räcker att man tycker det är roligt. Och det är aldrig fel att träna och utveckla sin kropp på samma sätt som sin knopp. Det gagnar åt båda håll.

Genom dansen lär sig eleverna tidigt att förstå och ta hand om sin fysik. De utvecklar sin förmåga att fokusera på mål och möjligheter samtidigt som de tränar på att samarbeta, uttrycka sig och känna trygghet i att framträda, i stort som smått. Denna fysiska och mentala kunskap har eleverna nytta av oavsett vad de vill satsa på senare i livet. Studier visar att de teoretiska resultaten gynnas av fysisk aktivitet, och här är pojkar de största vinnarna.

”Jag är jättestolt över våra elever och deras fina studieresultat. Men tänk då om vi även kunde ge dem en komplett utbildning. Att bli dansare är en elitsatsning, som i likhet med elitidrott innebär att det finns ett liv efter elitkarriären. En bra utbildning och god studieteknik är då den bästa grunden”, säger Johan Holmberg.

”Det pratas idag mycket inom skola och forskning om GRIT, dvs förmågan till uthållighet när man möter på motstånd. Att orka motivera sig själv slår ibland både IQ och talang när det gäller att nå resultat. Det tränas våra eleverna i varje dag när de övar sina pliéer vid balettstången.”

Förväntningar och stöd som sporrar eleverna

På Svenska Balettskolan har man höga förväntningar på eleverna samtidigt som de också får stöd och de verktyg de behöver för att kunna möta dem. Vi bad Lina Wolving, lärare i svenska och SO, åk 7–9, utveckla resonemanget kring varför hon tror att elevernas studieresultat ligger i topp år efter år.

Lina Wolving, teorilärare Svenska Balettskolan. Foto:Emmy Jonsson

”Vi jobbar hela tiden nära våra elever och har en god kommunikation kring skolarbetet, vilket både ger oss en bild av elevens egna mål, förutsättningar och utmaningar och av hur vi som skola och lärare kan hjälpa eleven att nå dit hen vill”, säger Lina Wolving.

”Den disciplin som eleverna får med sig från dansträningen ökar förutsättningarna för att lyckas även i de teoretiska ämnena. Många elever lär sig att ’gå in i sin bubbla’ och fokusera på det egna arbetet. Det, precis som att de tränas i att ständigt leverera och fortsätta utvecklas, kan ha positiva effekter även i de akademiska ämnena.”

Vad tror du är den främsta orsaken till era framgångar?

”Det är många faktorer som ligger bakom, men om jag bara får lyfta en tror jag att det är relationerna med våra elever. Vi ser varje elev som en unik individ. Vi jobbar mycket med att skapa en trygg arbetsmiljö där eleverna vågar visa både sina styrkor och svagheter. Med en öppen kommunikation och ett nära samarbete präglat av tillit är det lättare för oss lärare att se vad eleven behöver för att nå nästa steg i utvecklingen.”

Vad kan man lära sig av det? 

”Ja, jag tror att det man kan ta med sig från vårt arbete är att en elev har lättast att lära när hen känner sig trygg – både i samspelet med läraren och i skolmiljön i stort. Inlärning och utveckling fungerar som bäst när eleverna vågar visa vad som är svårt i skolarbetet, men också vågar pröva sina vingar i något nytt, ännu outforskat”, avslutar Lina Wolving.

Foto: Emmy Jonsson

Föregående

Nästa

Pin It on Pinterest