Shirin Golchin började på Svenska Balettskolan som åttaåring och gick nian 2003. Därefter fortsatte hon att vidareutbilda sig inom musik och...

READ MORE