Yrkesdansarutbildning på gymnasienivå i Göteborg

Kommunfullmäktige i Göteborgs Stad gav utbildningsnämnden i uppdrag, 2020-12-10 § 28, att i samverkan med grundskolenämnden utreda förutsättningarna för att starta Yrkesdansarutbildningen vid Svenska Balettskolan i Göteborg.

Utbildningsnämnden i Göteborgs Stad ställde sig, 2022-06-21 § 130, bakom att Göteborgs Stad ansöker om att starta Yrkesdansarutbildning vid Svenska Balettskolan i Göteborg.

Kommunfullmäktige förklarade, 2022-12-08 § 33, utbildningsnämndens uppdrag fullgjort.

En ansökan om att anordna yrkesdansarutbildningen på gymnasienivå i Göteborg kommer att behandlas av utbildningsdepartementet och kräver ett regeringsbeslut. Politiken i Göteborg har säkrat att Svenska Balettskolan kan starta upp yrkesdansarutbildningen tidigast från hösten 2023.


Vi har en väldigt framgångsrik utbildning på Svenska balettskolan som är årskurs 4 till 9. De har elever från hela vår region. Men de elever som vill gå vidare måste idag antingen flytta till Stockholm eller utomlands. Det är en väldigt påfrestande utbildning som det är och vi skulle gärna se att de kan fortsätta på samma ställe i stället för att behöva bosätta sig på internat


säger Helene Odenjung (L)

Svenska Balettskolan i Göteborg

Svenska Balettskolan i Göteborg bedriver idag den förberedande dansarutbildning som har som syfte att förbereda sina elever att komma in på yrkesdansarutbildningen – en utbildning som skolan och Göteborg idag saknar.

En spetsutbildning inom dans i Göteborg är en viktig tillgång för staden och för branschen, samt som ett led i arbetet för återväxten av utövare och ett livskraftigt dansfält – såväl lokalt som nationellt.

Det är positivt att de flesta av skolans elever antas vid yrkesdansarutbildningen i Stockholm. Det är en indikation på elevernas konkurrenskraft och att utbildningen håller den nödvändiga kvalitet som kan föra elever vidare inom yrket.

En yrkesdansarutbildning i Göteborg skulle innebära att fler elever som idag känner sig för unga för att flytta hemifrån istället kan fortsätta sin dansarutbildning och bli verksamma i staden.

Skolan har redan idag de förutsättningar och möjligheter som krävs för att bedriva yrkesdansarutbildningen. Yrkesutbildningen skulle främst rikta sig till skolans egna elever som går ut årskurs 9 och bor i Västsverige, men även elever från andra regioner skulle ha möjlighet att söka till utbildningen. 

Skolan har idag nära samarbete med professionen, såsom med GöteborgsOperans danskompani och det fria danslivet, vilket skulle gynna en yrkesdansarutbilning i Göteborg.

Läs mer om arbetet mot yrkesdansarutbildningen i Göteborg i GöteborgsPosten här

Föregående

Nästa

Pin It on Pinterest