Svenska Balettskolan bästa grundskola 2018 – vinnare av GRs Utmärkelsen 2018

Under gymnasiedagarna vann Svenska Balettskolan Göteborgsregionens “Utmärkelsen 2018” i kategorin grundskola. Priset delas ut för att uppmärksamma och belöna verksamheter som arbetar särskilt bra med samverkan mellan skola och arbetsliv.

Vi är jätteglada och stolta över att ha fått årets utmärkelse. Vi förstod inte hur duktiga vi faktiskt är på att samverka med arbetslivet förrän vi började skriva vår ansökan. Samverkan är en naturlig del i vår utbildning. Våra elever jobbar med yrkesverksamma dansare och koreografer under hela utbildningen. Eleverna medverkar i föreställningar, skapar egna uppsättningar, går på studiebesök och ser föreställningar.

säger Johan Holmberg, rektor på Svenska Balettskolan.

Juryns motivering för utmärkelsen 2018:
”Årets grundskola visar på en gedigen och strukturerad samverkan med arbetslivet. Eleverna får genom den samverkan som sker en ökad förståelse för yrkeslivet och vilka kompetenser som efterfrågas.
Samverkan med arbetslivet sker på en rad olika sätt så som exempelvis genom studiebesök, genom att yrkesverksamma bjuds in till skolan samt att eleverna själva får skapa aktiviteter tillsammans med arbetslivet. Genom att eleverna presenteras för en rad olika områden breddas deras bild av möjliga framtidsvägar såväl inom Sverige som internationellt. Skolledare och pedagoger arbetar tillsammans med arbetslivet för att ge eleverna de bästa förutsättningarna inför deras kommande arbetsliv. ”

Föregående

Nästa

Pin It on Pinterest