Lovande ledarduo

Danstidningen blickar framåt tillsammans med Svenska Balettskolans konstnärliga chef, Sebastian Michanek och nya rektorn, Johan Holmberg. De båda ser mycket positivt på skolans framtid och hoppas på att kunna utbilda rekordmånga unga dansare.

Utdrag från artikeln:

För ett år sedan skrev Danstidningen om att den stadsdelsnämnd som är huvudman för Svenska Balettskolan fattade det uppmärksammade beslutet att skära ner antalet tjänster. Två Danslärare tvingades sluta. Michanek som då var ny tillträdd konstnärlig chef kunde milt sagt ha fått en lugnare start. Senare blev han också tillförordnad rektor, då Niklas Helleren sa upp sig.

– Det stämmer, säger Sebastian Michanek. Men det jag fokuserar på nu är att vi har kunnat säkra ett samlat lärarteam och att skolan följer dansutbildningens kursplaner. Och att vi fått ekonomin i balans under året som gått.

Läs hela artikeln här!

Föregående

Nästa

Pin It on Pinterest