Hur är det att börja i åk 4 på Svenska Balettskolan?

Här berättar en klass i åk 4 om hur de upplevde att söka till skolan och om hur deras skoldag ser ut.

Skoldagen på Svenska Balettskolan startar alltid med balett. ”Klockan 8 på morgonen ska vi vara ombytta, ha gjort knut och vara uppvärmda.”Ibland är man trött på morgonen, men blir pigg när träningen börjar”.

”Det var pirrigt i början men alla är nya och alla vill samma sak. Det blir roligare och roligare ju mer man lär sig och man behöver inte kunna någonting innan man börjar”.

Flera av skolans elever bor i kommuner i och runtom Göteborg. En tjej, som åker från Kungsbacka berättar att hennes dag startar kl. 06:00 på morgonen då hon åker både buss och tåg för att komma till skolan. Flera reser både lång och kort väg och säger att det går bra när man väl har kommit igång. En del elever har föräldrar som kan skjutsa till och från skolan.

Efter balettlektionen får eleverna lite frukt och yoghurt och sedan är det dags för ytterligare dansämnen. Eleverna i årskurs 4 har förutom klassisk balett, förberedande modern dans, kompletterande dansträning, rytmisk gymnastik, scenisk gestaltning, karaktär och repetition.

Varje termin har eleverna på Svenska Balettskolan uppdansning. Uppdansning är ett komplement till undervisningen och ska visa på vilken nivå i dans som eleven befinner sig. ”Det känns pirrigt och spännande och innebär att vi ska visa upp vad vi har lärt oss och för lärarna att bedöma vad vi ska bli bättre i”, säger eleverna.

Foto: Tilo Stengel
Foto: Tilo Stengel

Till våren är det dags för 4:orna att göra entré på scenen, då det blir första gången de är med i en av skolans föreställningar. Vilken koreografi de kommer att dansa i är ännu inte klart men någonting att se fram emot! Svenska Balettskolan arbetar med koreografer från olika kompanier runt om i världen. Det är en viktig del av elevernas förberedande yrkesutbildning.

Efter lunch är det dags för den ”vanliga” skolan. Eleverna läser skolans ordinarie ämnen förutom hemkunskap eller idrott. Enligt förordningen (SFS 2011:7) får också undervisningstiden i ämnena bild och slöjd reduceras. Idrott och hälsa ersätts med ämnet dans. Utbildningen ger dock behörighet att söka till gymnasieskolans samtliga program.

Tips från eleverna i årskurs 4 om vad ska man tänka på om man vill söka till skolan:

  • Vill du dansa så ska du söka!
  • Unik skola, får inte chansen flera gånger.
  • Balett och modern dans är cool för båda killar och tjejer
  • Det kan vara svårt att hinna med andra fritidsintressen
  • Gör provet! Och tänk inte på juryn…
  • Det är inte viktigt att ha dansat innan men man ska tycka att det är roligt
  • Du ska söka om du vill satsa

Hur var det att göra färdighetsproven?

Det var spännande, nervöst och förväntansfullt. Det var svårast på första provet, lite läskigt eftersom man inte visste vad man skulle göra. Det var sammanlagt tre delprov och ett slutprov som eleverna var med på innan de fick sitt antagningsbesked.

”Ett tips är att bara gå in och göra sitt bästa. Tänk inte på juryn, vara bara lugn. De andra proven var mycket enklare”

Föregående

Nästa

Pin It on Pinterest