Nu kan du ansöka till den förberedande dansarutbildningen samt yrkesdansarutbildningen inför höstterminen 2018. Sista dag att ansöka är den 22 januari 2018.

Årskurs 4

Årskurs 7

Yrkesdans, år 1

Eventuellt lediga platser i övriga årskurser, (åk 5-6 och 8-9)


Anmäl dig till audition idag!

Är du mellan 9  - 14 år och vill börja dansa på en elitskola? Nu kan du anmäla dig till audition för höstterminen 2018 till årskurs 4 samt till ströplatser i övriga årskurser.  

Du behöver inte ha någon danserfarenhet när du börjar i årskurs 4. Hos oss får du lära dig dans från grunden. 

Som elev på Svenska Balettskolan får du möjlighet att utveckla dig inom den klassiska och moderna dansen samtidigt som du läser grundskolans vanliga teoriämnen. Redan i åk 4 reser elever från hela regionen varje dag till vår unika skola i Göteborg. 

Ansök redan nu! - dock senast 22 januari 2018!

Du hittar vägledning för ansökan på Skolverkets webbplats


Vill du gå på en skola med dans på schemat?

På Svenska Balettskolan läser du skolans vanliga ämnen till exempel matte, svenska och NO så att du har alla möjligheter att välja vidareutbildning när du slutat 9:an. Förutom den vanliga skolan har du också dans på schemat.

Som elev på Svenska Balettskolan får du möjlighet att utveckla dig inom den klassiska och moderna dansen. Du behöver inte ha någon danserfarenhet när du börjar i årskurs 4. Hos oss får du lära dig från grunden.

Har du frågor om Svenska Balettskolan i Göteborg är du välkommen att kontakta oss på telefon 031-366 81 68 (telefontid 8-15) för ett samtal eller ett personligt besök på skolan. Du kan också maila till oss på svenska.balettskolan@nh.goteborg.se


Elev-år-4-Ht-12-Foto-MyfotoseFärdighetsprov

För att antas till den förberedande dansarutbildningen i årskurs 4-9 krävs ett godkänt färdighetsprov i dans inför jury och en godkänd hälsoundersökning.

Alla sökande måste göra färdighetsprov i dans. Det sker som danslektioner, ledda av pedagoger framför en jury. Juryn bedömer de sökande enligt Skolverkets bedömningsgrunder för färdighetsprov i dans:

› dansteknik
› dansgestaltning/konstnärlighet
› musikalitet/rytmkänsla
› fokusering på uppgifter
› fysiska förutsättningar
› helhetsbedömning

Hälsoundersökning

Alla sökande som klarar det sista färdighetsprovet (slutprovet) genomgår en hälsoundersökning. Syftet är att säkerställa att den sökande kan genomföra utbildningen utan uppenbar risk för skador. Hälsoundersökningen innehåller både en ortopedisk och en allmänmedicinsk bedömning.

Antagningsprocessen

Rådet för dansarutbildning ansvarar för antagningen. Rådet utser även de juryer som ska bedöma färdighetsproven. Beslut om antagning går inte att överklaga.

Så här går antagningsprocessen till:

  1. Sökandes vårdnadshavare skickar in en ansökan via Skolverkets webbplats.
  2. Sökande blir kallad till färdighetsprov på den ort där skolan finns (Göteborg, Piteå eller Stockholm).
  3. Färdighetsproven genomförs på respektive ort.
  4. Sökande som blivit godkända i färdighetsproven genomför hälsoundersökningen.
  5. Rådet för dansarutbildning beslutar sedan om antagning. Vårdnadshavarna får efter det ett brev med besked. Observera att sökande som blivit antagna måste svara på antagningsbeskedet senast det datum som anges i antagningsbeskedet.
  6. Om det finns utrymme för reserver kontaktas aktuella sökande.
  7. Efter antagningen skickas uppgifterna om de antagna till respektive skola. Därefter är det skolan och dess huvudman som är ansvariga för kontakten med elever och vårdnadshavare, inte Skolverket.
Mer information om dansarutbildningen på Skolverkets webbplats