Vi söker killar och tjejer i hela Västsverige. Du är mellan 9 - 14 år och vill börja dansa på en elitskola!

Registrera dig nedan för att få information om nästa audition. Skolverket beslutar period för audition (färdighetsprov). När en audition period har öppnat får du ett mail med information audition till Svenska Balettskolan.

På Svenska Balettskolan i Göteborg får du en dansutbildning av högsta internationella klass i modern nutida dans, klassisk balett, jazz, scenisk folkdans och dansgestaltning. Du har också scenisk gestaltning (drama) och akrobatik på schemat, tillsammans med grundskolans teoretiska ämnen.

Vi antar elever i årskurs 4-9 till vår elitutbildning i dans en gång varje år – sök redan idag! Ansökan ska vara inne senast 26 januari 2017.

Svenska Balettskolan är en kommunal grundskola med regeringsuppdraget att utbilda dansare för de svenska och internationella scenerna.

Vill du gå på en skola med dans på schemat?

På Svenska Balettskolan läser du skolans vanliga ämnen till exempel matte, svenska och NO så att du har alla möjligheter att välja vidareutbildning när du slutat 9:an. Förutom den vanliga skolan har du också dans på schemat.

Som elev på Svenska Balettskolan får du möjlighet att utveckla dig inom den klassiska och moderna dansen. Du behöver inte ha någon danserfarenhet när du börjar i årskurs 4. Hos oss får du lära dig från grunden.

Har du frågor om Svenska Balettskolan i Göteborg är du välkommen att kontakta oss på telefon 031-366 81 68 (telefontid 8-15) för ett samtal eller ett personligt besök på skolan. Du kan också maila till oss på svenska.balettskolan@nh.goteborg.se

Du hittar vägledning för ansökan på Skolverkets webbplats

 

Elev-år-4-Ht-12-Foto-MyfotoseFärdighetsprov

För att antas till den förberedande dansarutbildningen i årskurs 4-9 krävs ett godkänt färdighetsprov i dans inför jury och en godkänd hälsoundersökning. 

Alla sökande måste göra färdighetsprov i dans. Det sker som danslektioner, ledda av pedagoger framför en jury. Juryn bedömer de sökande enligt Skolverkets bedömningsgrunder för färdighetsprov i dans:

› dansteknik
› dansgestaltning/konstnärlighet
› musikalitet/rytmkänsla
› fokusering på uppgifter
› fysiska förutsättningar
› helhetsbedömning

Hälsoundersökning

Alla sökande som klarar det sista färdighetsprovet (slutprovet) genomgår en hälsoundersökning. Syftet är att säkerställa att den sökande kan genomföra utbildningen utan uppenbar risk för skador. Hälsoundersökningen innehåller både en ortopedisk och en allmänmedicinsk bedömning.

Antagningsprocessen

Rådet för dansarutbildning ansvarar för antagningen. Rådet utser även de juryer som ska bedöma färdighetsproven. Beslut om antagning går inte att överklaga.

Så här går antagningsprocessen till:

  1. Sökandes vårdnadshavare skickar in en ansökan via Skolverkets webbplats.
  2. Sökande blir kallad till färdighetsprov på den ort där skolan finns (Göteborg, Piteå eller Stockholm).
  3. Färdighetsproven genomförs på respektive ort.
  4. Sökande som blivit godkända i färdighetsproven genomför hälsoundersökningen.
  5. Den 6 april 2017 beslutar Rådet för dansarutbildning om antagning. Vårdnadshavarna får efter det ett brev med besked. Observera att sökande som blivit antagna måste svara på antagningsbeskedet senast det datum som anges i antagningsbeskedet.
  6. Om det finns utrymme för reserver kontaktas aktuella sökande.
  7. Efter antagningen skickas uppgifterna om de antagna till respektive skola. Därefter är det skolan och dess huvudman som är ansvariga för kontakten med elever och vårdnadshavare, inte Skolverket.
Mer information om dansarutbildningen på Skolverkets webbplats