Skolval läsåret 2020/2021 - sök till Svenska Balettskolans grundskola

Årskurs 4-9

Ansökningsperioden för läsåret 2020/2021 har stängt

Information till er som sökt senast 2 mars

Alla som har skickat in ansökan även underskriven per post får en personlig kallelse i brevlådan från Skolverket ca 2 veckor innan proven äger rum. Har du inte skickat in ansökan med underskifter från vårdnadshavare, så gör det så snart som möjligt. Skolverket skickar först ut kallelsen när de mottagit ansökan underskriven.

Antagningsproven börjar torsdag den 26 mars. Alla bör få ledigt från sin nuvarande skola för att delta i färdighetproven, även vid nationella prov. Har ni problem med att få ledigt, kontakta skolverket (se kontaktuppgifter nedan) så hjälper de er med information.

Proven till åk 4 är ca 60 min per dag, proven till åk 5-6 är ca 2,5 h per dag.

Proven sker i små grupper framför en jury.

Antagningen genomförs med förebyggande arbete

för att förhindra spridning av coronavirus/covid-19

Efter samråd med Folkhälsomyndigheten har Skolverket beslutat att antagning och auditions till dansarutbildningen ska genomföras under förutsättning att vi inte får andra rekommendationer eller beslut.

För att begränsa smittspridning av coronavirus ska:

inga övriga elever eller lärare vistas i skollokalerna i Göteborg i samband med antagningen.

föräldrar lämna sina barn vid inskrivningen och kommer inte att släppas in som tidigare utan kommer att vara hänvisade till matsalen.

vi göra många grupper för att minska antalet elever per grupp.

barn som inte är helt friska, eller har lättare förkylningssymptom, uppmanas att ansöka om synnerliga skäl och inte närvara vid denna audition - precis samma rekommendationer som gäller för närvaro i skolan i övrigt.

Vår strävan är att anordna en uppsamlingsomgång precis som tidigare år med reservation för hur situationen utvecklar sig.

Vid frågor kontakta Skolverket: dansarutbildning@skolverket.se

Har du ansökt?

Alla som ansökt till Svenska Balettskolan senast 2 mars får personlig kallelse till antagningsprov. Provet görs för att säkerställa de fysiska förutsättningarna att kunna tillgodogöra sig träningen och utvecklas på bästa sätt. Hos oss får du lära dig dans från grunden. Vi tar även emot ansökningar till ströplatser i åk 6-9. 

Det är kostnadsfritt att gå i Svenska Balettskolan oavsett hemkommun. Här får du möjlighet att utveckla dig inom den klassiska och moderna dansen samtidigt som du läser grundskolans vanliga teoriämnen. Redan i åk 4 reser elever från hela regionen varje dag till vår unika grundskola i Göteborg.

Har du frågor om antagningen, kontakta Skolverket  dansarutbildning@skolverket.se

Ansökningperioden är nu stängd

Sista ansökningsdag till höstterminen 2020 var den 2 mars. Men du är alltid välkommen att söka nästa år.  Det är Skolverket som hanterar alla ansökningar.

Audition / Färdighetsprov

För att antas till den förberedande dansarutbildningen i årskurs 4-9 krävs ett godkänt färdighetsprov i dans inför jury och en godkänd hälsoundersökning.

Alla sökande måste göra färdighetsprov i dans. Det sker som danslektioner, ledda av pedagoger framför en jury. Juryn bedömer de sökande enligt Skolverkets bedömningsgrunder för färdighetsprov i dans:

› dansteknik
› dansgestaltning/konstnärlighet
› musikalitet/rytmkänsla
› fokusering på uppgifter
› fysiska förutsättningar
› helhetsbedömning

Hälsoundersökning

Alla sökande som klarar det sista färdighetsprovet (slutprovet) genomgår en hälsoundersökning. Syftet är att säkerställa att den sökande kan genomföra utbildningen utan uppenbar risk för skador. Hälsoundersökningen innehåller både en ortopedisk och en allmänmedicinsk bedömning.

Antagningsprocessen

Rådet för dansarutbildning ansvarar för antagningen. Rådet utser även de juryer som ska bedöma färdighetsproven. Beslut om antagning går inte att överklaga.

Så här går antagningsprocessen till:

  1. Sökandes vårdnadshavare skickar in en ansökan via Skolverkets webbplats.
  2. Sökande blir kallad till färdighetsprov på den ort där skolan finns (Göteborg, Piteå eller Stockholm).
  3. Färdighetsproven genomförs på respektive ort.
  4. Sökande som blivit godkända i färdighetsproven genomför hälsoundersökningen.
  5. Rådet för dansarutbildning beslutar sedan om antagning. Vårdnadshavarna får efter det ett brev med besked. Observera att sökande som blivit antagna måste svara på antagningsbeskedet senast det datum som anges i antagningsbeskedet.
  6. Om det finns utrymme för reserver kontaktas aktuella sökande.
  7. Efter antagningen skickas uppgifterna om de antagna till respektive skola. Därefter är det skolan och dess huvudman som är ansvariga för kontakten med elever och vårdnadshavare, inte Skolverket.

Datum för audition / färdighetsprov 2020

Färdighetsprov till åk 4-6 hålls 26 – 30 mars 2020

Färdighetsprov till åk 7-9 hålls 30 april – 4 maj 2020

Mer information om dansarutbildningen hittar du på skolverkets webbplats:

skolverket.se/dansarutbildningen

 

Öppet hus med pröva på för barn 8-11 år

Lördag 8/2, 22/2 och 29/2

Möt lärare, elever och föräldrar och få information om hur en skoldag ser ut på Svenska Balettskolan.

Alla barn mellan 8  - 12 år är välkomna att pröva på att dansa.

Dansklasserna består av olika moment från balett och modern dans och ackompanjeras av levande musik! Danslektionerna passar både dig som har dansat förut och dig utan danserfarenhet.

Ingen föranmälan krävs. Vi har dropin mellan 09.30-13.00!

Dansläger på sportlovet 2020

Gratis för alla som går i åk 3 och åk 4

På sportlovet 10-12 februari och 13-15 februari håller vi ett GRATIS dansläger för alla barn som går i åk 3 och åk 4 i Västsverige och som vill pröva på att dansa på Svenska Balettskolan.

Danslägret hålls mellan 09.00-15.00 och är helt gratis och först till kvarn gäller.

Vi kommer att pröva på att dansa balett, streetdance och scenisk folkdans samt ha akrobatik- och dramalektioner. Sista dagen avslutar vi med en uppvisning där alla barn får vara med i Cirkusbaletten och visa sina föräldrar vad vi gjort under lägret.

Barnen lämnas mellan 09.00-09.30 och hämtas mellan 15.00-15.30.

På Svenska Balettskolan får alla elever en egen Mac.

På Svenska Balettskolan får alla elever en egen Mac.

Svenska Balettskolan är en grundskola för årskurs 4 – 9. Men här får eleverna också en förberedande elitutbildning i dans. Det ställer stora krav på lärande, effektivitet och utrustning. Som elev i Svenska Balettskolan läser man alla teoretiska grundskoleämnen för...

läs mer
Därför presterar elever på Svenska Balettskolan bättre

Därför presterar elever på Svenska Balettskolan bättre

Fysiskt aktiva barn mår bättre och presterar bättre i skolan. Det är känt från en rad forskningsrapporter. Men på Svenska Balettskolan i Göteborg är det ingen nyhet att barn som tränar dagligen och får rätt support har lättare att koncentrera sig och når bättre...

läs mer

Pin It on Pinterest

Share This