Frågor och svar

Måste man ha dansat innan för att börja i årskurs 4?

Nej, det finns inga krav på tidigare danserfarenhet när du söker till årskurs 4 men kan krävas till övriga årskurser.

Hur går antagningsproven till?

Antagningsproven eller färdighetsproven som dom kallas är upplagda som en danslektion i grupp. En danspedagog visar dig och de andra barnen i gruppen olika rörelser som ni ska göra. Du behöver inte repetera in någonting innan.

Kan jag söka till alla årskurser?

Ja, du kan söka till samtliga årskurser

Kan jag söka efter sista ansökningsdagen?

Nej, Skolverket tar bara emot ansökningar som inkommit innan sista ansökningsdagen. De tar emot ansökningar en gång per år. Det är därför bättre att göra en ansökan och delta på färdighetsprovet. Du kan alltid hoppa av under vägen. Blir du erbjuden en plats får du också tacka ja eller nej.

Måste jag byta skola om jag får plats på Svenska Balettskolan?

Ja. Alla barnen kommer från olika skolor runt om i Västsverige. Eftersom hela klassen är ny brukar man snabbt hitta nya kompisar.

Är utbildningen gratis?

Ja. Utbildningen är gratis men du får själv betala dina danskläder. Alla elever får busskort oavsett vilken kommun man bor i.

Dansar ni bara balett?

Nej, våra huvudämnen är klassiska balett och modern nutida dans. Men vi har också t.ex. folkdans, jazzdans och akrobatik på schemat.

Läser ni alla vanliga skolämnen?

Eleverna läser skolans ordinarie ämnen förutom idrott. Enligt förordningen (SFS 2011:7) får också undervisningstiden i ämnena bild och slöjd reduceras. Idrott och hälsa ersätts med ämnet dans. Utbildningen ger dock behörighet att söka till gymnasieskolans samtliga program.

Hur lång är skoldagen?

I årskurs 4 börjar alltid skoldagen med klassisk balett kl. 08:00, all dansundervisning sker på förmiddagen. Efter lunch är det dags för de teoretiska ämnena. Skolan slutar ca kl. 16:00. När du går i årskurs 7-9 har du all din dansträning på eftermiddagen och skoldagen slutar runt 17:30. Vi schemalägger också vissa danslektioner på lördagar.

Dansar ni på helger och lov också?

Ja. Svenska Balettskolan är en elitutbildning där endast daglig träning ger ett bra resultat. I Förordning om Dansaurtbildning SFS 2011:7 7§ står “Läsåret får ha högst 240 dagar, varvid obligatorisk verksamhet får omfatta högst 190 dagar per läsår och åtta timmar per dag. Huvudmannen får besluta att elevernas skolarbete ska förläggas till annan tid än vad som gäller enligt 4 kap. 1 och 2 §§ grundskoleförordningen (1994:1194).

Fler frågor?

Har du frågor om Svenska Balettskolan i Göteborg är du välkommen att kontakta oss på telefon 031-366 81 68 för ett samtal eller ett personligt besök på skolan. Du kan också maila till oss på svenska.balettskolan@grundskola.goteborg.se

Foto: Myfoto och Emmy Jonsson

Föregående

Nästa

Pin It on Pinterest